Vieglā rūpniecība

Amonija sulfāts
Amonija ūdens, 25%
Etiķskābe 80%; 99%
Etiķskābe 80%; 99%
Fosforskābe 75%; 85%
Hlorkaļķis
Kalcinētā soda
Kalcinētā soda
Kaustiskā soda
Nātrija hidrosulfīts
Nātrija hipohlorīts
Nātrija hipohlorīts
Nātrija sulfāts
Nātrija sulfīds
Pārtikas sāls „Extra”
Pārtikas sāls „Extra”
Perhloretilēns
Sāls (1. malums, 2. malums)
Sāls tabletes
Sāls tabletes
Sālsskābe
Sērskābe, 92-98%, 70%, 50%
Skābeņskābe
Skudrskābe 85%
Ūdeņraža peroksīds 35%; 50%