Ķīmiskā rūpniecība

Amonija hlorīds
Amonija sulfāts
Amonija ūdens, 25%
Boraks (dekahidrāts)
Boraks (pentahidrāts)
Borskābe
Cinka sulfāts
Citronskābe
Etiķskābe 80%; 99%
Fosforskābe 75%; 85%
Glicerīns
Hlorkaļķis
Izopropanols
Kalcinētā soda
Kaustiskā soda (šķidra 50%)
Kālija hidroksīds
Kālija permanganāts
Kālija tetrapirofosfāts
Metanols
Metilēnhlorīds
Monoetilēnglikols
Nātrija benzoāts
Nātrija dihromāts
Nātrija hipohlorīts
Nātrija metabisulfīts
Nātrija metasilikāts
Nātrija perkarbonāts
Nātrija silikāts (šķidrais stikls)
Nātrija sulfāts
Nātrija sulfīts
Nedzēstie kaļķi
Pārtikas sāls „Extra”
Pārtikas soda
Polialumīnija hlorīds
Sāls (1. Malums, 2. malums)
Sāls tabletes
Sālsskābe
Sērskābe 92-98%, 70%, 50%
Slāpekļskābe
Sulfamīnoskābe
Titāna dioksīds
Trinātrija fosfāts
Ūdeņraža peroksīds 35%; 50%
Vara sulfāts