Farmācija

Acetons
Amonija ūdens, 25%
Citronskābe
Dzelzs hlorīds
Etiķskābe 80%; 99%
Fosforskābe 75%; 85%
Hlorkaļķis
Izopropilspirts
Kalcija hlorīds
Kalcinētā soda
Kaustiskā soda (šķidra, 50%)
Kaustiskā soda, granulētā
Kālija hidroksīds
Kālija permanganāts
Metilēnhlorīds
Nātrija sulfāts
Pārtikas soda
Sāls tabletes
Sālsskābe
Sērskābe, 92-98%; 70%; 50%
Slāpekļskābe
Ūdeņraža peroksīds 35%; 50%
Vara sulfāts