Enerģētika un ūdens apstrāde

Amonija ūdens, 25%
Citronskābe
Kalcinētā soda
Kaustiskā soda (šķidra, 50%)
Kaustiskā soda, granulētā
Kālija permanganāts
Metanols
Monoetilēnglikols
Nātrija hipohlorīts
Perhloretilēns
Polialumīnija hlorīds
Sāls (1. malums, 2.malums)
Sāls tabletes
Sālsskābe
Sērskābe, 92-98%; 70%; 50%
Trinātrija fosfāts